krzyżowy


krzyżowy
Droga krzyżowa zob. droga 7.
Krzyżowy ogień pytań zob. ogień 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • krzyżowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, krzyżowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący krzyża – symbolu chrześcijaństwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Męka krzyżowa. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krzyżowy — krzyżowywi 1. «mający kształt krzyża, krzyżujący się albo skrzyżowany» ∆ archit. Bazylika krzyżowa «bazylika zbudowana na planie krzyża» ∆ Sklepienie krzyżowe «sklepienie oparte na zasadzie przenikania się pod kątem prostym dwóch sklepień… …   Słownik języka polskiego

  • krzyżowy ogień — {{/stl 13}}{{stl 7}} ostrzeliwanie z co najmniej dwu stron : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oddział dostał się w krzyżowy ogień artylerii wroga. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krzyżowy ogień pytań — {{/stl 13}}{{stl 7}} metoda prowadzenia przesłuchania, polegająca na zadawaniu szybko i na przemian wielu błahych i ważnych pytań w celu zdezorientowania badanej osoby; obliczona na mimowolne wyjawienie ukrywanych wiadomości : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pytanie — Krzyżowy ogień pytań zob. ogień 3 …   Słownik frazeologiczny

  • ogień — m I, D. ognia; lm M. ognie, D. ogni 1. «zjawisko wydzielania się ciepła i światła towarzyszące paleniu się ciał, postrzegane w postaci płomieni i żaru; płomień» Jasny, nikły, słaby, wielki ogień. Blask, żar ognia. Słup, strumień, ściana ognia.… …   Słownik języka polskiego

  • ogień — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. ognia; lm D. ogni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ciepło i światło powstałe w wyniku spalania się ciał, widoczne w postaci płomieni i żaru; płomień : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mały,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Karol Antoniewicz — (Bołoz.) Armenian: Կարոլ Անտոնեվիչ (born in Lwów (now Lviv Ukraine), 6 November 1807; died 14 November 1852) was a Polish Armenian Jesuit and missionary. Karol Antoniewicz. Life He was the son of Joseph Antoniewicz, a nobleman and lawyer. His… …   Wikipedia

  • Herminium monorchis —   Herminium monorchis …   Wikipedia Español

  • Бучач — Город Бучач укр. Бучач Герб …   Википедия